Privacyverklaring

In het kader van de Privacy en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zal ik uw persoonsgegevens en het beeldmateriaal alleen met derden delen als dat noodzakelijk is voor het vormgeven van het afscheid. Bij derden  kunt u denken aan de uitvaartverzorger, het crematorium of de drukker. 

Als u wilt dat ik uw persoonsgegevens of het beeldmateriaal met derden deel, terwijl dit niet noodzakelijk is voor het vormgeven van het afscheid, dan doe ik dat alleen na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

De informatie die u tijdens het gesprek met mij deelt wordt enkel gebruikt ter voorbereiding van het afscheid. De aantekeningen zullen na het afscheid versnipperd worden. 

Voorafgaand aan de afscheidsdienst ontvangt u een concept van de teksten, zodat u kunt controleren of hetgeen verteld wordt klopt en aan uw wensen voldoet.

Na het afscheid zal de geprinte tekst versnipperd worden. De digitale tekst bewaar ik op een externe harde schijf.

Het door u aangeleverde beeldmateriaal zal enkel en alleen gebruikt worden voor de presentatie tijdens het afscheid. Na het afscheid bewaar ik presentatie nog twee maanden op een externe harde schijf. Dit dient als back up voor de familie. Twee maanden na het afscheid zal ik de presentatie verwijderen. Wilt u dat ik de presentatie eerder verwijder dan kunt u dat aangeven.

Indien u nog vragen heeft m.b.t. de privacy dan kunt u contact met mij opnemen.